• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

MENADŽMENT VANJSKE TRGOVINE

Šifra:PA-II-2-1/ o

Predmet:MENADŽMENT VANJSKE TRGOVINE

Nosilac: Doc dr Dževad Šašić

Nivo:Drugi ciklus

Godina: I Semestar: I
Broj ECTS kredita: 6
Status: Obavezni Broj sati sedmično: 2+2 Ukupan broj sati: 60

CILJ PREDMETA Osposobiti studenta da razumije i primjenjuje osnovne spoljnotrgovinske tehnike poslovanja. Osposobiti studenta da se nakon završetka studija lakše uklopi u poslove vanjske spoljne /trgovine.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial