+387 33 553 837

PREDGOVOR

Nije li Platon zagovarao da državom upravljaju najmudriji ljudi čija odlika je misaona djelatnost. I politika je, u prvom redu, djelatnost ili oruđe za uređenje države. Ove dvije djelatnosti, misaona i politička, kao krajnji cilj imaju praktično i mudro djelovanje u političkoj zajednici. Skoro cijela povijest protekla je u nastojanjima da se posredstvom politike misaoni ili pojmovni okvir učini samjerljivim sa realnim okvirom. Savremene države pokušavaju dva rečena okvira dovesti u skladnost na različite načine, ali „najmudrije“ zamisli koje nastoje pretočiti u realnost, kako bi bile djelatne, gotovo kod svih prepoznajemo u sljedećim značenjskim okvirima: strategija, reforma, novo uređenje državUPRAVAe, upravna politika, menadžment, reinženjering, itd.
Nadalje, pojmovni okvir podrazumijeva znanje ili upućenost u suštine stvari, a tako vrsno znanje zasniva se na sistematskom i institucionalnom obrazovanju. Tonalitet obrazovanja je, do nedavno bio uglavnom determiniran karakterom društveno-političkog sistema, a danas, u najezdi permanentnog, informatičkog i cjeloživotnog obrazovanja i uvjetima „svjetske“ akademske zajednice, više to nije moguće.
Ponuđeni tekstovi u časopisu „Uprava“ raskrivaju akademsku upućenost autora u tretiranju veoma važnog pojmovnog aparata, poput: „država“, „pravo“, „nevladine organizacije“, „uprava“, „makroekonomska politika“, „jezička politika“, itd, a osim toga, u naučno-teorijskom dijelu nude valjana praktična rješenja problematike pobrojanih fenomena.
Učiniti samjerljivim, skladnim i djelotvornim, samo je jedan dio od višestrukih nastojanja Fakulteta za javnu upravu u sveukupnom procesu kreiranja moderne javne uprave. Studenti će nakon okončanog studija, kao uposlenici javne uprave, sistematski izložena naučna dostignuća i saznanja do kojih se dolazi u procesu nastave o organizaciji i djelovanju javne uprave, moći pretočiti u realni okvir i učiniti ih djelotvornim.

Redakcija

 

 

 

Sadržaj

 

Predgovor

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..5

 

Amina Hadžibegić-Bicciato

 

JEZIČKA POLITIKA EVROPE: PLURILINGVIZAM

 

LANGUAGE POLICY OF EUROPE: PLURILINGUISM

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..7

 

Ismet Sejfija

 

KOREKCIJSKA F
UNKCIJA NEVLADINOG SEKTORA U BiH

 

CORRECTION FUNCTION NGO SECTOR IN BiH

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….17

 

Nezir Krčalo

 

RACIONALIZACIJA PRAVA

 

RATIONALIZATION OF LAW

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..41

 

Mehmedalija Hadžović, Žana Mrkonjić

 

ULOGA DRŽAVE U BRŽEM RAZVOJU BOSANSKO-HERCEGOVAČKE EKONOMIJE THE ROLE OF GOVERNMENT IN FASTER DEVELOPMENT OF B&H ECONOMY

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………49

 

Emir Mehmedović

 

ULOGA ORGANA UPRAVE U POSTUPCIMA PRIZNANJA I IZVRŠENJA STRANIH SUDSKIH ODLUKA U GRAĐANSKIM STVARIMA

 

…………………………..
…….
………………………………………………………………………………………………….61

 

Safet Kurtović, Boris Siljković, Milica Vukičević

 

DERIVATI I REALNA IMOVINA DERIVATIVES AND REAL ESTATE

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..75

 

Mehmedalija Hadžović, Žana Mrkonjić

 

UTICAJ SVJETSKE EKONOMSKO – FINANSIJSKE KRIZE NA BRŽI IZLAZAK BOSANSKO-HERCEGOVAČKE EKONOMIJE NA SVJETSKO TRŽIŠTE

 

THE IMPACT OF THE WORLD ECONOMIC- FINANCIAL CRISIS ON GOING FASTER OF THE B&H ECONOMY IN THE WORLD

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….89

 

Edin Ramić

 

JAVNI REGISTAR BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….107