No. 4 / 2011

PREDGuprava 4OVOR

Upravljanje procesima u javnoj upravi uglavnom podrazumijeva upravljanje sa dva ključna elementa: upravljanje ljudima – koji moraju biti obrazovani, stručni, kompetentni, svjesni, motivirani i stimulirani za unaprjeđenje kvalitete, upravljanje informacijama – koje moraju biti jasne, cjelovite,pravovremene, relevantne i komunicirane unutar organizacije. Osnova budućeg poslovanja biće u stalnim promjenama, povećanoj uslužnoj konkurenciji, a korisnika usluge neće biti dovoljno zadovoljiti, njega treba “oduševiti” novom uslugom ili postojećoj dodati novu vrijednost. Nove promjene podstiču javnu upravu na stalno redefinisanje i redizajniranje postojećih uhodanih procesa u cilju postizanja drastičnih poboljšanja u obavljanju poslovnih procesa.

Učenje i znanje danas postaje sve više dio kulture rada javne uprave. Principi nove ekonomije zasnivaju se na sticanju znanja i učenju kako upravljati znanjem. Globalizacija i sve veća konkurencija usluga prisiljava javnu upravu na odbacivanje uhodanih stereotipa i tradicionalnog načina poslovanja, te na stvaranje novog pozitivnog ambijenta i stvaranje kreativne radne okoline koja potiče njene zaposlene na razmjenu ideja I znanja i stvaranje odgovarajuće kulture koja se bazira na učenju. Javna uprava se mora neprestano prilagođavati svojim korisnicima, a da bi to mogla mora je karakterisati kreativnost, intenzivno znanje, visoko obrazovan kadar, spremnost i sposobnost rukovodnog kadra i zaposlenih da stalno uče. Davanje i nuđenje usluga u takvoj upravi se smatra rješavanje problema, pa zaposleni moraju biti vrlo sposobni, visoko obrazovni te sa bogatim iskustvom u poslu.

Javna uprava treba imati razvijenu strategiju i primjenjivati sistem vrijednosti da bi mogla, ne samo zadržati postojeće, već privući i nove kadrove koji su vrlo traženi profesionalci na svom području, a njih ne čine samo visoka primanja i paket beneficija. Ona mora stvoriti stimulativno okruženje u kojem će i pojedinci i uprava u cjelini neprestano povećavati svoju kreativnost, inovativnost i znanje. Nove tehnologije, ekspertni sistemi, sistemi za upravljanje znanjem, inteligentno poslovanje i Internet, direktno omogućavaju bolje usluživanje, bolje upravljanje i bržu razmjenu znanja. Pasivno i neiskorišteno znanje ne doprinosi stvaranju nove vrijednosti I razvoju intelektualnog kapitala.Zbog toga je potrebno stvarati uslove i kulturu, te motivisati zaposlene na učenje, timski rad, razmjenu znanja i iskustava I razvoj kreativnosti i inovacija.

Uredništvo

 

Sadržaj

Edin RAMIĆ

UTICAJ FRANCUSKE DEKLARACIJE O PRAVIMA ČOVJEKA I GRAĐANINA IZ 1789. GODINE NA RAZVOJ USTAVNOSTI U SVIJETU

IMPACT OF THE 1789 FRENCH DECLARATIONOF THE RIGHTS OF MAN AND OF THE CITIZEN ON DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONALITY IN THE WORLD

Davor TRLIN

TEORIJA PODJELE VLASTI U SISTEMU DRŽAVNE VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE

THEORY OF SHARED POWERS IN SYSTEM OF STATE GOVERNMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Mehmedalija HADŽOVIĆ

DIREKTNE STRANE INVESTICIJE U USLOVIMA SVJETSKE EKONOMSKO FINANSIJSKE KRIZE

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN TERMS OF WORLD ECONOMIC FINANCIAL CRISIS

Zlatan MUSIĆ

YOUTH POLITICAL PARTICIPIPATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA:BEING APOLITICAL IS IN

Nermina ZULFIKARPAŠIĆ

ULOGA I ZNAČAJ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U SISTEMU FUNKCIONISANJA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BIH

ROLE AND IMPORTANCE OF THE CENTER FOR SOCIAL WORK IN FUNCTIONING OF BRČKO DISTRICT BIH ADMINISTRATION SYSTEM

Samir LOKVANČIĆ, Rifat LAKOTA

MENADŽER I NJEGOVO ZDRAVLJE

MANAGER AND HIS HEALTH

Đevad ŠAŠIĆ

ANALIZA FINANSIRANJA JAVNOG SEKTORA I JAVNE POTROŠNJE BIH

ANALYSIS OF FUNDING PUBLIC SECTOR AND PUBLIC SPENDING BIH

Ismet SEJFIJA

ULOGA I ZNAČAJ NEVLADINOG SEKTORA U RAZVOJU PARTICIPACIJSKE DEMOKRATIJE U BiH

ROLE AND IMPORTANCE OF NON-GOVERNMENTAL SECTOR IN DEVELOPMENT OF PARTICIPATORY DEMOCRACY IN BiH

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial