+387 33 553 837

PREDGuprava 4OVOR

Upravljanje procesima u javnoj upravi uglavnom podrazumijeva upravljanje

sa dva ključna elementa:

  • upravljanje ljudima – koji moraju biti obrazovani, stručni, kompetentni,

svjesni, motivirani i stimulirani za unaprjeđenje kvalitete,

  • upravljanje informacijama – koje moraju biti jasne, cjelovite,pravovremene,

relevantne i komunicirane unutar organizacije.

Osnova budućeg poslovanja biće u stalnim promjenama, povećanoj uslužnoj

konkurenciji, a korisnika usluge neće biti dovoljno zadovoljiti, njega treba

“oduševiti” novom uslugom ili postojećoj dodati novu vrijednost. Nove

promjene podstiču javnu upravu na stalno redefinisanje i redizajniranje

postojećih uhodanih procesa u cilju postizanja drastičnih poboljšanja u

obavljanju poslovnih procesa.

Učenje i znanje danas postaje sve više dio kulture rada javne uprave. Principi

nove ekonomije zasnivaju se na sticanju znanja i učenju kako upravljati

znanjem. Globalizacija i sve veća konkurencija usluga prisiljava javnu

upravu na odbacivanje uhodanih stereotipa i tradicionalnog

načina poslovanja, te na stvaranje novog pozitivnog ambijenta i stvaranje

kreativne radne okoline koja potiče njene zaposlene na razmjenu ideja i

znanja i stvaranje odgovarajuće kulture koja se bazira na učenju. Javna

uprava se mora neprestano prilagođavati svojim korisnicima, a da bi to mogla

mora je karakterisati kreativnost, intenzivno znanje, visoko obrazovan kadar,

spremnost i sposobnost rukovodnog kadra i zaposlenih da stalno uče. Davanje

i nuđenje usluga u takvoj upravi se smatra rješavanje problema, pa zaposleni

moraju biti vrlo sposobni, visoko obrazovni te sa bogatim iskustvom u poslu.

Javna uprava treba imati razvijenu strategiju i primjenjivati sistem vrijednosti

da bi mogla, ne samo zadržati postojeće, već privući i nove kadrove koji

su vrlo traženi profesionalci na svom području, a njih ne čine samo visoka

primanja i paket beneficija. Ona mora stvoriti stimulativno

okruženje u kojem će i pojedinci i uprava u cjelini neprestano povećavati

svoju kreativnost, inovativnost i znanje. Nove tehnologije, ekspertni sistemi,

sistemi za upravljanje znanjem, inteligentno poslovanje i Internet, direktno

omogućavaju bolje usluživanje, bolje upravljanje i bržu razmjenu znanja.

Pasivno i neiskorišteno znanje ne doprinosi stvaranju nove vrijednosti i

razvoju intelektualnog kapitala.Zbog toga je potrebno stvarati uslove i kulturu,

te motivisati zaposlene na učenje, timski rad, razmjenu znanja i iskustava i

razvoj kreativnosti i inovacija.

Uredništvo

 

Sadržaj

Predgovor

………………………………………………………………………………………………………..5

Edin RAMIĆ

UTICAJ FRANCUSKE DEKLARACIJE O PRAVIMA ČOVJEKA I GRAĐANINA IZ 1789. GODINE

NA RAZVOJ USTAVNOSTI U SVIJETU

IMPACT OF THE 1789 FRENCH DECLARATIONOF THE RIGHTS OF

MAN AND OF THE CITIZEN ON DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONALITY IN THE WORLD

………………………………………………………………………………………………………..7

Davor TRLIN

TEORIJA PODJELE VLASTI U SISTEMU DRŽAVNE VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE

THEORY OF SHARED POWERS IN SYSTEM OF STATE GOVERNMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

………………………………………………………………………………………………………….17

Mehmedalija HADŽOVIĆ

DIREKTNE STRANE INVESTICIJE U USLOVIMA SVJETSKE EKONOMSKO FINANSIJSKE KRIZE

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN TERMS OF WORLD ECONOMIC FINANCIAL CRISIS

………………………………………………………………………………………………………….33

Zlatan MUSIĆ

YOUTH POLITICAL PARTICIPIPATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA:BEING APOLITICAL IS IN

………………………………………………………………………………………………………….43

Nermina ZULFIKARPAŠIĆ

ULOGA I ZNAČAJ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U SISTEMU FUNKCIONISANJA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BIH

ROLE AND IMPORTANCE OF THE CENTER FOR SOCIAL WORK IN

FUNCTIONING OF BRČKO DISTRICT BIH ADMINISTRATION SYSTEM

………………………………………………………………………………………………………….67

Samir LOKVANČIĆ,

Rifat LAKOTA

MENADŽER I NJEGOVO ZDRAVLJE

MANAGER AND HIS HEALTH

…………………………………………………………………………………………………………..77

Đevad ŠAŠIĆ

ANALIZA FINANSIRANJA JAVNOG SEKTORA I JAVNE POTROŠNJE BIH

ANALYSIS OF FUNDING PUBLIC SECTOR AND PUBLIC SPENDING BIH

…………………………………………………………………………………………………………..89

Ismet SEJFIJA

ULOGA I ZNAČAJ NEVLADINOG SEKTORA U RAZVOJU PARTICIPACIJSKE DEMOKRATIJE U BiH

ROLE AND IMPORTANCE OF NON-GOVERNMENTAL SECTOR IN

DEVELOPMENT OF PARTICIPATORY DEMOCRACY IN BiH

…………………………………………………………………………………………………………..101