No. 5 / 2012

uprava 5PREDGOVOR

Teorija i praksa globalizacije ima intenciju jedne jedine racionalne forme

uma koja na totalizirajući način nastoji da poveže različite forme uma ili

različite oblike racionalnosti. Upravo iz tog razloga nameće se kao princip,

kao objedinjavajuće načelo, koji ne sarno da povezuje različite forme uma

(teorijski, praktični i poietički), nego ih posreduje kalkulativnom logikom

vlastitog razvoja kojoj je svrha proizvodnja univerzalnog obrasca života

bez obzira na svu različitost izmedu civilizacijskih običajno-moralnih i

kulturnih obrazaca ili formi života. Pozadina ovog obrasca je ekonomija, a

ona je samo dosljedna u svojoj „praktičnosti“ koju joj je opravdano pripisao

Aristotel. Kao neminovnost preostaje stavljanje znaka jednakosti izrnedu

ekonomije i praktičnog uma, odnosno instrumentalno-pragmatičnog uma,

koji misli i djeluje na relaciji obezbjeđenja efikasnih sredstava za ostvarenje

projektovano – poželjnog cilja. Potvrdu za takovrsno delovanje nalazimo

i u jeziku, jer se ljudske namjere i akcije iskazuju terminima: prirodni i

ljudski resursi – nad kojim se uspostavlja apsolutna vladavina sa svrhom

ubiranja profita, omogućena globalnom inforrnatičkom kontrolom.

Neosporna je praktičnost i dviju preostalih disciplina (djelatnosti) –

politike i etike. Ono što povijesno povezuje politiku i etiku jesu zajedničke

ljudske stvari ili djelatnost i življenje u zajednici usmjereno na dobar

i sretan život. Riječ je o svojevrsnom praktičnom znanju na kojemu se

temelji djelovanje. Oni koji danas zagovaraju raskid etike i politike,

skloni su da politiku svedu na plan strateških ili retoričkih kompetencija,

dok etici ostavljaju jednostrani zadatak – da razmatra čovjeka kao

pojedinca u njegovom izoliranom djelovanju. Međutim, politika

posjeduje sveobuhvatni karakter, ona je izvor i produkcija davanja zakona

što dovodi do toga da se živi slobodno, pošto sloboda, u ovom smislu, i

nije ništa drugo do život u samonametnutim zakonima, kao što i etička

pravila nisu samo izolirana djelatnost pojedinaca nego se promatraju u

povezanosti s ustavom i zakonima. Rekonceptualizacija etike i ponovno

uvođenje politike u sferu racionalnog etičkog raspravljanja postavljaju se

kao urgentni zadaci našeg vremena.

Tradicionalna veza politike, etike i ekonomije u javnoj upravi zaživljava

u svojoj praktičnosti putem vrijednosti. U osnovne političke vrijednosti

u javnoj upravi spadaju: odgovornost, odziv, legitimnost, društvena

pravičnost, otvorenost, preglednost, i dr. Ekonomske vrijednosti su:

uspješnost, ekonomičnost, produktivnost, efikasnost, inovativnost,

rukovođenje – kojima se nužno dodaju još i praktične i pravne vrijednosti.

„Novi javni menadžment“ (new public management) je favoriziranje

već odavno postojećih ekonomskih vrijednosti u javnoj upravi. Etičke

vrijednosti svoju ogledalnost nalaze u pisanim etičkim kodeksima.

Redakcija

 

SADRŽAJ

Amina Hadžibegić-Bicciato

JEZIK EVROPSKOG OBRAZOVNOG PROSTORA

THE LANGUAGE OF THE EUROPEAN EDUCATION SPACE

…………………………………………………………………………………7

Nezir Krčalo

ETIKA, POLITIKA I JAVNA UPRAVA

ETHICS, POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION

…………………………………………………………………………………15

Enver Išerić

ZAŠTITA USTAVA I USTAVNOSTI U FEDERACIJAMA

PROTECTION OF CONSTITUTION AND CONSTITUTIONALITY IN FEDERATIONS

………………………………………………………………………………….27

Lada Sadiković

PARLIAMENTARY SCRUTINY AND NATIONAL SECURITY

PARLAMENTARNI NADZOR I NACIONALNA SIGURNOST

…………………………………………………………………………………..57

Amer Omanović

INVESTICIONI FONDOVI U BOSNI I HERCEGOVINI UFUNKCIJI POVEĆANJA INVESTICIONOG POTENCIJALA

INVESTMENT FUNDS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AS A FUNCTION OF INCREASING INVESTMENT POTENTIAL

……………………………………………………………………………………73

Edin Ramić

Nermina Zulfikarpašić

POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA

POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI U ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BIH

THE PROCEDURE FOR DETERMINING DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF CIVIL

SERVANTS AND EMPLOYEESFOR VIOLATIONS OF OFFICIAL DUTIES IN THE

ADMINISTRATIVE BODIES OF THE BRCKO DISTRICT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

…………………………………………………………………………………….85

Maida Cico

USPON I PAD ENRON-A

THE RISE AND FALL OF ENRON

…………………………………………………………………………………….101

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial