Okrugli sto

Na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu održan je okrugli sto na temu ,,Primjena Sigma principa na reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini’’.

Sigma, zajednička inicijativa Evropske unije (EU) i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), je kreirala dokument ,,Principi javne uprave’’, koji je prezentiran na konferenciji u Briselu u novembru 2014. godine. Dokument je smjernica Evropske unije za drugu najvažniju reformu, reformu javne uprave, u evroatlanskim integracijama zemalja jugoistočne Evrope.  Pored ostalih prisutnih, u diskusiji su naročito učestvovali akademski djelatnici prof.dr Lada Sadiković, prof.dr Munib Tahirović, doc.dr Kata Senjak, doc.dr Elmir Sadiković i mr. Amel Delić, kao i predstavnici relevantnih javnih institucija, mr. Alen Taletović, pomoćnik ministra pravde F BiH, mr. Ernadina Bajrović, viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine i predstavnica Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Amra Hodžić.

Najvažniji zaključci sa okruglog stola se odnose na to da je preduslov provođenja svih reformi u Bosni i Hercegovini, uključujući i reformu javne uprave, ustavna reforma, kojom bi se osposobila država da ispunjava međunarodne obaveze.  Reformu javne uprave treba provesti kroz institucionaliziranu koordinaciju institucija svih nivoa vlasti, ali i akademske zajednice, nevladinog sektora, predstavnika privrede i drugih društvenih organizacija i građana. Istovremeno treba poštovati dugu tradiciju postojanja države i organa javne uprave na ovim prostorima, kao i specifičnosti državnog uređenja i društvenih odnosa. U postojećoj ustavnoj strukturi se može postići ograničeni napredak u reformi javne uprave, provodeći najbolja moguća rješenja shodno okolnostima, koja podrazumijevaju reforme institucija, propisa i svijesti državnih službenika, građana i drugih društvenih subjekata, kao i planiranje, nagrađivanje i odgovornost unutar upravne djelatnosti i finansijsku održivost reforme.

Dostizanjem Sigma principa, javna uprava Bosne i Hercegovine bi bila spremna za pristupanje evropskom upravnom prostoru vladavine prava, zadovoljnih građana i povoljnog ambijenta za inovacije i poslovanje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial