• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Publikacije

Pored primarne visokoobrazovne djelatnosti i pružanja različitih edukacijskih vidova stručnih osposobljavanja uposlenicima u javnoj upravi, Fakultet za upravu u Sarajevu bavi se i izdavačkom djelatnošću, čime favorizuje rad bosanskohercegovačkih akademskih i dr. naučnih radnika te doprinosi unaprijeđenju visokog obrazovanja u BiH.

Djelujući zajedno sa Qualitasom d.o.o.- Centrom za edukaciju i kvalitet, u našem izdavaštvu su objavljene sljedeće publikacije:

 

1.Priručnik za polaganje stručnog arhivističkog ispita,

Autori: Šaban Zahirović, Sejdalija Gušić, Željko Silađi, Mensur Hadžimusić i Andrej Rodinis.

Recenzenti: Franjo Tolić i Mladen Čabrilo.

Izdavač: Qualitas d.o.o. U Sarajevu, 2006 god.

2.Teorija organizacije,

Autor: Prof.dr Sead Dizdarević.

Recenzenti: Prof.dr Mehmed Kenović i Prof.dr Nešet Muminagić.

Izdavač Fakultet za javnu upravu Sarajevo. U Sarajevu 2006 god.

3.Ustavno pravo,

drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje

Autor:Prof.dr Kasim Trnka.

Recenzenti:Prof.dr Ciril Ribičič i

Prof.dr Neđo Miličević.

Izdavač:Fakultet za upravu

Sarajevo, 2006 god.

4.Upravno pravo i evropsko upravno pravo

Autor: Prof.dr Zenaid Đelmo.

Recenzenti: Doc.dr Lada Sadiković i

Doc.dr Sakib Softić.

Izdavač:Fakultet za upravu

Sarajevo, 2007.

5.Upravno procesno pravo,

Autor:Prof.dr Zenaid Đelmo.

Recenzenti:Doc.dr Lada Sadiković i

Doc.dr Sakib Softić.

Izdavač:Fakultet za upravu

Sarajevo, 2007 god.

6. Menadžment ljudskih resursa

Autori:Doc.dr.Halil Gutošić i Prof.Slavica Drašković

Recenzenti:Prof.dr Aziz Šunje i

Prof dr Mehmedalija Hadžović

Izdavač:Fakultet za upravu

Sarajevo, 2009.god.

 7. Izrada propisa

Autor:Mensur Hadžimusić dipl.iur.

Recenzenti:Prof.dr Zenaid Đelmo i

Doc.dr Munib Tahirović

Izdavač:Fakultet za upravu

Sarajevo, 2009.god

8. Kancelarijsko poslovanje,

Autor:Mensur Hadžimusić,dipl.iur

Recenzenti:Prof.dr Zenaid Đelmo i

Doc.dr Munib Tahirović

Izdavač:Fakultet za upravu,

Sarajevo, 2009.god.

9. Pravno uređenje javne uprave

Autor: Prof.dr Zenaid Đelmo

Recenzenti:Prof.dr Josip Kregar,

Prof.dr Milorad Živković i

Prof.dr Ostoja Kremenović

Izdavač:Fakultet za upravu

Sarajevo, 2008.god

 

10. Upravno-pravni unutarnji poslovi

Autor:Doc.dr Almin Dautbegović,

Recenzenti:Prof.dr Kasim Trnka i

Prof.dr Zenaid Đelmo

Izdavač:Fakultet za upravu

Sarajevo, 2009.god

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial