• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Nermin Lapandic Dzemila Kovacevic

Pregledni naučni rad                                                                                                                         UDK:355.64:669.18 (4-67 2EU)

Nermin Lapandić

Džemila Kovačević

LL.M SMJERNICE ZA PRIMJENU ZELENIH JAVNIH NABAVKI

GUIDELINES FOR APPLICATION OF GREEN PUBLIC PROCUREMENTS

Sažetak

U radu se analizira koncept zelene ili održive javne nabavke u pravu Evropske unije: teorijska podloga te smjernice za njihovu implementaciju u domaći pravni sistem. Nakon uvodnog postavljanja teorijskih okvira i prepoznavanja potrebe za uvođenjem promocije ciljeva održivog razvoja u javnopravni nabavni okvir, opisuju se smjernice za njihovu konkretnu primjenu kroz postupak javnih nabavki, sa konkretnim primjerima. Nadalje se analizira sadašnji pravni sistem javne nabavke u Bosni i Hercegovini sa akcentom na utvrđivanje postojanja elemenata zelenih javnih nabavki, kao i praksa domaćih naručilaca u implementaciji elemenata održivosti u postupke javnih nabavki. Rad završava analizom kako će na domaći pravni sistem utjecati značajno širenje koncepta zelenih javnih nabavki u skladu sa pravom Evropske unije.

Ključne riječi: javne nabavke, zelene javne nabavke, Evropska unija

 Summary

The paper analyzes the concept of green or sustainable public procurement in EU law: theoretical background and guidelines for their implementation in the domestic legal system. After introducing theoretical frameworks and recognizing the need to introduce the promotion of sustainable development goals into a public procurement framework, the guidelines for their specific application through the public procurement procedure are described with concrete examples. The current legal system of public procurement in Bosnia and Herzegovina is analyzed, with emphasis on determining the existence of elements of green public procurement, as well as the practice of domestic contractors in the implementation of sustainability elements in public procurement procedures. The paper concludes with an analysis that the domestic legal system will affect the significant expansion of the concept of green public procurement in line with EU law.

Key words: public procurement, green public procurement, European Union

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial