• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Nermin Lapandic Emina Hadzic

Stručni rad                                                                                                                                               UDK:355.64:64.031:371.113

Nermin Lapandić

Emina Hadžić

ŽIVOTNI CIKLUS JAVNE NABAVKE U KONTEKSTU PMI METODOLOGIJE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

LIFE CYCLE OF PUBLIC PROCUREMENT IN THE CONTEXT OF PMI METHODOLOGY OF PROJECT MANAGEMENT

Sažetak

Planiranje javnih nabavki i upravljanje projektima u zemljama zapadne Europe su standardizirane aktivnosti ugovornih organa. Za razliku od njih, tranzicijske zemlje među kojima je i Bosna i Hercegovina, samo su djelimično ili veoma malo slijedile ove aktivnosti. Stoga se u radu daje osvrt na glavne elemente PMI metodologije upravljanja projektima u jednom životnom ciklusu javne nabavke, procedure, faze i rizici te put na koji način to treba primijeniti u postuku planiranja javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.
Ključne riječi:planiranje, PMI, Plan javnih nabavki, faze planiranja, upravljanje, Zakon o javnim nabavkama

Summary:

Public procurement planning and project management in the countries of Western Europe are standardized activities of contracting authorities. Unlike them, transitional countries, including Bosnia and Herzegovina, have only partly or very little followed these activities. Therefore, the paper presents a review of the main elements of the PMI project management methodology in a single life cycle of procurement, procedures, phases and risks, and how to apply this in the public procurement planning stage in Bosnia and Herzegovina.

Key words: Planning, PMI, Public Procurement Plan, Planning Phases, Management, Public Procurement Law

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial