+387 33 553 837

Područja vrednovanja sistema kvaliteta su:

 • pravila i postupci u trajnom osiguranju i unaprijeđenju kvaliteta na FU;
 • promjena sistema na svim nivoima vanjske i unutrašnje provjere (samovrednovanja);
 • Status sudijskih programa;
 • upis studenata u studijske programe
 • proces učenja i rad nastavnog osoblja
 • proces vježbi i rad asistenata;
 • proces vrednovanja studentskog rada;
 • informiranost;
 • opremljenost za obrazovanje i naučno istraživačku djelatnost;
 • informatička opremljenost i aktuelnost informacijskog sistema;
 • administrativno-tehnički resursi;
 • nadogradnja u primjeni akademskih standarda;
 • nadogradnja u primjeni studentskog standarada;
 • rad nastavne i studentske službe;
 • rad biblioteke,
 • javnost djelovanja;
 • cjeloživotno učenje.

Uspostavljene jedinice sistema za osiguranje kvaliteta na FU su:Odbor za kvalitet i Menadžer za kvalitet.

Odbor za kvalitet,

 • Prof.dr Nezir Krčalo
 • doc.dr Amina Hadžibegić–Bicciato
 • Mr. sc. Emir Tahirović
 • Lejla Bajrić, dipl ecc.

 

Menadžer za kvalitet