• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Profesori i saradnici

Prof. dr Nezir Krčalo : Dekan

Prof. dr Nezir Krčalo

Dekan

+387 33 200 362
nezir.krcalo@fu.unsa.ba
Prof.dr Edin Ramić :

Prof.dr Edin Ramić

CV

Konsultacije: utorak od 12.00 do 15.30

00387 33 256 056
edin.ramic@fu.unsa.ba
Prof.dr Amina Hadžibegić-Bicciato :

Prof.dr Amina Hadžibegić-Bicciato

00387 33 256 061
amina.bicciato@fu.unsa.ba; aminab1@bih.net.ba;
Doc.dr Dževad Šašić :

Doc.dr Dževad Šašić

00387 33 256 062
devad.sasic@fu.unsa.ba
Doc.dr Merima Tanović :

Doc.dr Merima Tanović

00387 33 554 146
merima.tanovic@fu.unsa.ba
Doc.dr Emir Tahirović :

Doc.dr Emir Tahirović

CV

00387 33 256 055
emir.tahirovic@fu.unsa.ba
Prof.dr Aida Habul :

Prof.dr Aida Habul


Prof.dr Nusret Mujagić :

Prof.dr Nusret Mujagić


Prof.dr Velma Pijalović :

Prof.dr Velma Pijalović


Prof.dr Enes Hašić :

Prof.dr Enes Hašić


Prof.dr Elvir Čizmić :

Prof.dr Elvir Čizmić


Doc.dr Nermin Lapandić :

Doc.dr Nermin Lapandić

00387 33 256 055
nermin.lapandic@fu.unsa.ba
Doc.dr Selma Dzihanović-Gratz :

Doc.dr Selma Dzihanović-Gratz

CV

00387 33 553 837
Selma.Dzihanovic@mpr.gov.ba
Doc.dr Sabina Šehić-Kršlak :

Doc.dr Sabina Šehić-Kršlak

CV


Doc.dr Amel Delić :

Doc.dr Amel Delić

CV

00387 33 554 146
amel.delic@fu.unsa.ba
Doc.dr Merdža Handalić Plahonjić :

Doc.dr Merdža Handalić Plahonjić

CV

00387 33 553 837
mhandalic@fu.unsa.ba
Doc.dr Emir Mehmedović :

Doc.dr Emir Mehmedović

00387 33 553 837
emir.mehmedovic@fu.unsa.ba
Doc.dr Slaven Kovačević :

Doc.dr Slaven Kovačević

CV

00387 33 553 837
slaven.kovacevic@fu.unsa.ba

Asistenti


Amar Kozadra magistar uprave :

Amar Kozadra magistar uprave

CV

00387 33 256 062
amar.kozadra@fu.unsa.ba
Kršo Amar mag.ecc :

Kršo Amar mag.ecc

CV


Selma Talić, bachelor uprave :

Selma Talić, bachelor uprave

CV

0038733553835
selma.talic@fu.unsa.ba
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial