• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Ciljevi

Cilj strategije obezbjeđenja kvaliteta je podizanje svih izlaznih elemenata iz procesa u oblastima obezbjeđenja kvaliteta, kao i samih procesa na kvalitativno viši nivo. Strategija obezbjeđenja kvaliteta služi kao osnova za dalje planiranje i izradu planova u oblasti unapređenja kvaliteta, i izradu općih i preciziranih ciljeva kvaliteta koji su: specifični, mjerljivi, izvodljivi, relevantni i vremenski određeni (SMART). Na ovaj način vrši se implementacija strategije do nivoa zadataka, čime se praktično omogućuje provođenje, ostvarenje i kontrola postavljenih osnovnih zadataka i ciljeva fakulteta.

Dugoročni ciljevi osiguranja kvaliteta na FU:

  • Stalno sistematsko poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja na FJU
  • Unaprijeđenje kvaliteta studijskih programa
  • Unaprijeđenje kvaliteta nastave
  • Unaprijeđenje procesa studentske evaluacije rada nastavnika
  • Unaprijeđenje kvaliteta vrednovanja studentskog rada
  • Unaprijeđenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada
  • Unaprijeđenje procesa upravljanja
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial