• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Politika kvaliteta

Fakultet za upravu se opredjeljuje za uspostavu, održavanje i permanentno unaprijeđenje sistema osiguranja kvaliteta u svim djelatnostima fakulteta, u skladu sa smjernicama i standardima za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja u BiH, preporukama ENQA-e i najbolje prakse.

Politika kvaliteta predstavlja izjavu najvišeg rukovodstva Fakulteta u pogledu pravca u kojem će se voditi Fakultet. Ona potvrđuje opredjeljenje da zaposleni na Fakultetu teže  unapređenju sistema kvaliteta.

Sistem osiguranja kvaliteta je usmjeren na:

  • stalno unaprijeđenje obrazovanog procesa i svih procesa rada
  • stalne inovacije procesa rada
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial