Fakultet za upravu - Novosti

K O N K U R S za izbor u akademska zvanja

Broj: 419-2-1/18 Sarajevo, 09.07.2018.g. Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluke Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja broj: 419-2-/18 od...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial