• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Fakultet za upravu - Novosti

K O N K U R S   za izbor u akademska zvanja  – jedan nastavnik  u sva akademska zvanja za „Upravno-pravnu’’ naučnu oblast

K O N K U R S za izbor u akademska zvanja – jedan nastavnik u sva akademska zvanja za „Upravno-pravnu’’ naučnu oblast

Broj: 759-2/18 Sarajevo, 11.10. 2018. godine   Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluke Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja...

K O N K U R S  za izbor u akademsko zvanje  –	Dva Viša asistenta za „Upravno-pravnu“ naučnu oblast

K O N K U R S za izbor u akademsko zvanje – Dva Viša asistenta za „Upravno-pravnu“ naučnu oblast

Broj: 759-1/18 Sarajevo, 11.10. 2018. godine   Na osnovu člana 93. i 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluke Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za...

K O N K U R S za izbor u akademska zvanja

Broj: 419-2-1/18 Sarajevo, 09.07.2018.g. Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluke Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja broj: 419-2-/18 od...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial