• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Riječ dekana

Dragi studenti,

izabrati poziv  koji će suštinski odrediti  vaš profesionalni  život i karijeru  sigurno nije niti jednostavno niti lako.  Sada, kada ste odluku donijeli, želim Vam čestitati na hrabrom i dobrom izboru.

Dolaskom u našu zajedničku akademsku kuću, pred Vas će se postaviti novi zadaci i otvoriti Vam se novi horizonti i novi izazovi. Skoro da ne postoji niti jedna  država u svijetu koja nema ovakav ili sličan fakultet. Dobro upravljanje i uprava jesu nužni preduvjeti organizacije i realizacije najvažnijih procesa u oblasti političke, kulturne, ekonomske i drugih sfera, koje čine osnovnu strukturu društvenog života općenito. Svakako, sfera državne uprave od posebnog je značaja za zemlju kakva je naša Bosna i Hercegovina. Tranzicijski put naše zemlje, orijentiran prema Evropskoj uniji i članstvu u drugim regionalnim i globalnim integracijama, prate jasni zahtjevi za provođenjem niza reformi upravo u ovoj sferi. Nova uprava, u državnom kontekstu, mora postati nepristrasan servis potreba  i interesa građana naše zemlje. Istovremeno, nova uprava mora biti motor razvoja, proaktivna, dinamička cjelina, osposobljena da odgovori izazovima vremena u kojem djeluje. Nova uprava nije svrha samoj sebi, ona je u stalnom dijalogu s političkim, privrednim, međunarodnim, socijalnim i kulturnim okruženjem.

Upravljanje podrazumijeva odgovornost i čast!
Kadrovi koji preuzimaju upravljačke poslove i funkcije moraju posjedovati neprikosnoven etički kapital.  Obrazovanje ovakvih kadrova, sposobnih da prepoznaju aktuelne probleme u sredinama u kojim žive i rade, spremnih da se na kreativan i human način prihvate njihovog rješavanja, u samim je temeljima misije i vizije Fakulteta za upravu. Realizacija ovakve misije i vizije zajednički je cilj i zajednički posao nastavnog i ostalog osoblja našeg Fakulteta i Vas studenata. Neka ovo bude vodilja u našoj svakodnevnoj komunikaciji, onda kada zajedno napredujemo i onda kada rješavamo probleme. I onda, kada sa diplomama bachelora uprave, magistara uprave i, nadamo se što skorije, doktora upravni nauka, preuzmete svoje uloge u svijetu uprave i upravljanja.

Značajan broj naših bivših i aktuelnih studenata već radi. Praktičan rad uvršeten je i u Nastavni plan i program Fakulteta kao obavezan i logičan način sticanja znanja. Razvijeno je partnerstvo sa općinama, agencijama i ministarstvima u kojima naši studenti obavljaju jednosemestralnu studentsku praksu. Cilj je spojiti teorijska i praktična znanja u jedinstvenu cjelinu, a kadrove, koji izlaze s našeg Fakulteta, učiniti prepoznatljivim na tržištu rada.

Strateški, Fakultet za upravu teži realizaciji Bolonjskog sistema. Istovremeno, u našoj svakodnevnoj praksi, nastojimo iskoristiti autentična, vlastita iskustva i tradicije te raditi nabolje što možemo u postojećim uvjetima i s postojećim resursima.

Iskreno se nadam da će Vaše vrijeme provedeno na Fakultetu za upravu rezultirati ostvarenjem namjera i želja koje ste imali na umu kada ste donijeli odluku da nam se pridružite.

Dobro došli u svijet znanja, struke i nauke!

Dobro došli na Fakultet za upravu pridruženu članicu Univerziteta u Sarajevu!

Vaš dekan,

prof.dr.Nezir Krčalo

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial