• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Studenti

 

Student je polaznik fakulteta.

Status studenta stiče se upisom na fakultet a dokazuje se odgovarajućom studentskom ispravom (npr. indeksom). Status studenta gubi se po završetku studija, kad se osoba ispiše sa fakulteta, kad je isključena sa studija po postupku i uz uvjete utvrđene statutom ili drugim općim aktom univerziteta, kad ne završi studij u roku utvrđenom statutom ili drugim općim aktom univerziteta te iz ostalih razloga utvrđenim statutom ili drugim općim aktom.

Studenti su i članovi akademske zajednice i mogu sudjelovati u naučnom radu. Studenti prve godine fakulteta se nazivaju brucošima, a studenti koji su odslušali sve studijske predmete sa čitavog studija, ali ne i položili, apsolventima.

Postoji mnogo vrsta studija koji su definisani studijskim programima tj. različitim fakultetima i univerzitetima.

 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial