• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Alumni FU

Udruženje ALUMNI Fakulteta za upravu

Osnovano 2011. godine

Adresa:Ulica IGMANSKA 40A,

71 320 Vogošća, Sarajevo

Predsjednik Skupštine Udruženja-Enes Muratović

Predsjednik Udruženja-Zlatan Musić

Potpredsjednica Udruženja-Olivera Hebibović

Sekretar Udruženja-Amel Delić

Tel:033 554 145

Šta je Alumni?

Alumni je popularni naziv (latinskog porijekla, starateljstvo, štićenik) za bivše studente neke visoke ustanove. Alumni (lat. Množina od laumnus) znači bivši pripadnik neke ustanove, najčešće fakulteta koji ostaje u vezi s njim. Alumni su uobičajena udruženja u svijetu pa na nekim univerzitetima  imaju i stoljetnu tradiciju.

Alumni asocijacija Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na ovom fakultetu. Svrha ove asocijacije je povezivanje svih generacija studenata u cilju  ostvarivanja njihove trajne saradnje .i obavještavati ih o svojim razvojnim planovima i programima

Ciljevi i djelatnosti Udruženja:

  • planiranje i provođenje projekata koji će tretirati aktuelna pitanja iz oblasti javne uprave i demokratizacije u skladu sa ciljevima i djelatnostima udruženja;
  • pružanje podrške idejama i projektima namijenjenim poboljšanju politika demokratizacije, evropeizacije i razvoja javne uprave;
  • provođenje istraživanja vezanih za pitanja i razvoj javne uprave koja se mogu primijeniti u uslovima vezanim za Bosnu i Hercegovinu;
  • pružanje podrške afirmaciji uloge javne uprave u razvoju društva;
  • učešće u aktivnostima i projektima koji imaju za cilj reforme, razvoj i rješavanje problema u javnoj upravi Bosne i Hercegovine;
  • stalno zalaganje i javna podrška dostizanju visokih standarda i dobrih iskustava iz oblasti reforme i razvoja javne uprave, funkcionisanja pravne države, političke odgovornosti, međunarodne saradnje i drugih srodnih oblasti;
  • stalno zalaganje i javna podrška demokratskim vrijednostima u svim područjima javne uprave, a posebno onim koje su primarno vezane za obrazovanje, nauku, socijalnu zaštitu, ljudska prava i prava manjina, prava mladih ljudi i studenata, te žena u smislu rodne ravnopravnosti;
  • saradnja sa drugim udruženjima vezanim za struku;
  • motivacija i unapređenje članova Udruženja u kontekstu poticanja stručnih i naučno-istraživačkih aktivnosti i
  • razmjena iskustava i podrška mobilnosti znanja i iskustava studenata i alumnista.

Osnivači Udruženja:

    – Dino Tahirovć

    – Enes Muratović

    – Zlatan Musić

    – Amel Delić

    – Aida Pokrklić

    – Olivera Hebibović

    – Sabahudin Kazić

    – Mejra Tahmiščija

    – Aida Džinić

    – Enisa Islamagić

    – Meliha Mušanović

    – Belmina Aganović

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial