• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Klub Alumni FU

Udruženje ALUMNI Fakulteta za upravu

Osnovano 2011. godine

Adresa:Ulica IGMANSKA 40A, 71 320 Vogošća, SARAJEVO

Tel:033 554 145

 

Predsjednik Skupštine Udruženja-Enes Muratović

Predsjednik Udruženja-Zlatan Musić

Podpredsjednica Udruženja-Olivera Hebibović

Sekretar Udruženja-Amel Delić

 

STATUT UDRUŽENJA

 

Članovi Upravnog odbora Udruženja:

 • Olivera Hebibović
 • Sabahudin Kazić
 • Mejra Tahmiščija
 • Dino Tahirović
 • Meliha Mušanović
 • Aida Pokrklić04062011742

Ciljevi i djelatnosti udruženja:

 • planiranje i provođenje projekata koji će tretirati aktuelna pitanja iz oblasti javne uprave i demokratizacije u skladu sa ciljevima i djelatnostima udruženja;
 • pružanje podrške idejama i projektima namijenjenim poboljšanju politika demokratizacije, evropeizacije i razvoja javne uprave;
 • provođenje istraživanja vezanih za pitanja i razvoj javne uprave koja se mogu primijeniti u uslovima vezanim za Bosnu i Hercegovinu;
 • pružanje podrške afirmaciji uloge javne uprave u razvoju društva;
 • učešće u aktivnostima i projektima koji imaju za cilj reforme, razvoj i rješavanje problema u javnoj upravi Bosne i Hercegovine;
 • stalno zalaganje i javna podrška dostizanju visokih standarda i dobrih iskustava iz oblasti reforme i razvoja javne uprave, funkcionisanja pravne države, političke odgovornosti, međunarodne saradnje i drugih srodnih oblasti;
 • stalno zalaganje i javna podrška demokratskim vrijednostima u svim područjima javne uprave, a posebno onim koje su primarno vezane za obrazovanje, nauku, socijalnu zaštitu, ljudska prava i prava manjina, prava mladih ljudi i studenata, te žena u smislu rodne ravnopravnosti;
 • saradnja sa drugim udruženjima vezanim za struku;
 • motivacija i unapređenje članova Udruženja u kontekstu poticanja stručnih i naučno-istraživačkih aktivnosti i
 • razmjena iskustava i podrška mobilnosti znanja i iskustava studenata i alumnista.

 

Osnivači Udruženja:

 • Dino Tahirovć
 • Enes Muratović
 • Zlatan Musić
 • Amel Delić
 • Aida Pokrklić
 • Olivera Hebibović
 • Sabahudin Kazić
 • Mejra Tahmiščija
 • Aida Džinić
 • Enisa Islamagić
 • Meliha Mušanović
 • Belmina Aganović

0

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial