Promocije

 ————————————————————————————————————————
      SARAJEVO,Novembar 2012.godine

Fakultet za javnu upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu na zajedničkoj promociji Diplomanata i Magistranata Univerziteta u Sarajevu promoviralo je četvrtu generaciju      diplomanata. Ovom prilikom diplome o završetku studija dobili su 151 diplomant i stekli titulu BACHELOR UPRAVE

————————————————————————————————————————-

     SARAJEVO,Oktobar 2011.godine

Fakultet za javnu upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu na zajedničkoj promociji svih Diplomanata i Magistranata Univerziteta u Sarajevu promoviralo je treću generaciju    diplomanata. Tom prilikom svoje diplome o završetku studija i ulaska u red visokoobrazovanih dobili su 120 FJU diplomanata sa titulom BACHELOR UPRAVE

————————————————————————————————————————–

   SARAJEVO,April 2010. godine

Fakultet za javnu upravu promovirao je  DRUGU generaciju DIPLOMIRANIH UPRAVNIH ORGANIZATORA.
U prostorijama Doma Armije diplome o završenom studiju pruzeli su 71 diplomant. 

VIDEO ZAPIS-1
    VIDEO ZAPIS-2    VIDEO ZAPIS-3

————————————————————————————————————————–

      SARAJEVO,Novembar 2009. godine
Fakultet za javnu upravu promovirao je  prvu generaciju DIPLOMIRANIH UPRAVNIH ORGANIZATORA.U prostorijama Fakulteta za javnu upravu  diplome o završenom studiju preuzeli su 71 diplomant. 
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial