• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

RAZLOZI ZAŠTO STUDIRATI UPRAVU

ADMINISTRATION

Izučavanje uprave nudi mnoštvo pogodnosti koje bi mogle uticati da se studenti u razvoju svojih karijere okrenu baš ovoj oblasti. Neki od razloga zašto upravi reći DA su slijedeći:

  • DIPLOMA FAKULTETA ZA UPRAVU JE IZJEDNAČENA SA DIPLOMOM PRAVNIH FAKULTETA. To je potvrdila i Vlada federacije koja je u Službenim novinama objavila dopunu Uredbe o vršenju osnovne djelatnosti gdje je pod uslovima za obavljanje poslova državne službe, uslovima vršenja tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa IZJEDNAČILA PRAVNU I UPRAVNU STRUKU. Prenosimo integralnu verziju Uredbe prenešenu sa zvanične web stranice Vlade Federacije BiH.
  • ŠIROK RASPON POSLOVA: Oblast uprave je sve obuhvatna. Neka od polja u kojima se možete zaposliti uključuju zdravstvo, komunikacije, ekonomska i pravn oblast itd..
  • MOGUĆNOST RADA I U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU: Pružena vam je mogućnost da radite kako u javnom tako i u privatnom sektoru. I neprofitne organizacije i vlade u svome radu uključuju poslove uprave i omogućavaju razvoj karijere na tom polju.
  • UNAPREĐENJE LIDERSKIH SPOSOBNOSTI: Poslovi vezani za upravu zahtijevaju jake liderske sposobnosti. Ako ste u potrazi za razvijanjem svojih liderskih sposobnosti  ovaj studij će vam ponuditi  nastavni plan i program koji će vam pomoći u daljem razvijanju tih kvaliteta.
  • PRILIKA ZA VISOKE DRŽAVNE POZICIJE: Neki od najvažnijih državnih službenika su nastavili karijeru u području uprave. Poslovi kao što su šef policije, ili posao u UN-u su neki od izbora svršenika studija uprave.
  • MOGUĆNOST DA UPRAVLJATE LJUDIMA: Dobar dio rada u upravi uključuje provedbu programa i upravljanje ljudima koji su uključeni u tim programima. Ljudi koji vole raditi na menadžerskim pozicijama će uživati u ovoj vrsti studija.
  • IZUČAVANJE RAZLIČITIH PREDMETA: Nastavni plan i program za studij uprave uključuje mix predmeta iz ekonomije, informatike, engleskog jezika, prava i uprave. Ako volite izučavanje različitih oblasti, i njihovo međusobno povezivanje studij uprave bi mogao biti pravi izbor za vas.
  • MOGUĆNOST ZAPOSLENJA U POLJU ANALITIKE: Politički analitičari obavještajne mreže često unapređuju svoje karijere upravo u oblasti uprave. To im pomaže u razumijevanju političkih dešavanja i omogućava im da vrše analizu situacija sa stajališta nekoga ko je radio u industriji.
  • VELIKI UTICAJ NA RAD VLADE: radeći u oblasti uprave možete provoditi ili preporučiti provođenje programa reformi, te imate mogućnost da direktno utičete na lokalne, kantonalne, entitetske ili državne vlasti.
  • PRISTOJNA POČETNA PLAĆA: Početna godišnja plaća za zaposlene u upravi iznosi od 1.000 KM u ovisnosti koji nivo vlasti ste uposleni. Nakon određenog radnog staža u ovoj oblasti plaće se znatno povećavaju.
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial