Asocijacija studenata Fakulteta za upravu zastupa interese svih članova Udruženja a članovi Udruženja Asocijacija studenata su svi studenti FU.

Kroz ASFU studenti ostvaruju neka od svojih prava.

Često se dešava da studenti traže otvaranje nekih novih aktivnosti za koje im je potrebna pomoć Fakulteta pa je Asocijacija studenata institucija koja tada stupa na scenu i kontaktira nadležne u Adminstraciji Fakulteta u rješavanju traženih pitanja.

Asocijacija studenata FU je članica Udruženja studenata Univerziteta u Sarajevu (SPUS)