• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Organizacija

ZNAK_ASFJU

Naziv Udruženja: ASOCIJACIJA STUDENATA FAKULTETA ZA UPRAVU U SARAJEVU-ASFJU

Predsjednik Udruženja: Ishak Hukić, ishakhuka@gmail.com

Predsjednik Skupštine Udruženja: Muamer Kahrimanović

Upravni odbor Udruženja:

  • Ishak Hukić – Predsjednik U.O.;
  • Vanja Šehić – Nastava, naučni rad i režim studija;
  • Amir Ganović – Standard i prava studenata;
  • Ensar Bugari – Kulturno-sportske djelatnosti i drugo;
  • Ahmed Arnaut – Međunarodna saradnja;
  • Aldia Dizdarević – Marketing i odnosi sa javnošću;
  • Emina Humić – Sekretar U.O.

e-mail: asocijacija@fju.edu.ba

STATUT ASOCIJACIJE STUDENATA FU

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial