+387 33 553 837

 

Fakultet za upravu potpisao je Ugovor o poslovnoj saradnji sa SBERBANK BH d.d. Sarajevo prema kojem studenti fakulteta imaju pravo na beskamatno stipendiranje od strane ove banke. Također, sva procedura odobravanja ovog kredita za studenta je pojednostavljena i obavljaće se posredstvom Studentske službe.