• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Lista predmeta

I GODINA-II ciklus, prvi semestar
ECTS
Metodologija naučnog istraživanja 6
Krizni menadžment u poslovnoj upravi 8
Menadžment vanjske trgovine
6
Finansijska tržišta i institucije
6
Izborni predmet 4
drugi semestar
Izrada završnog (magistarskog) rada 30

 

IZBORNI PREDMETI ECTS
Upravljanje poslovnim promjenama
 
Poslovno pregovaranje                                 
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial