• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Diploma

Odbranom završnog/magistarskog rada odnosno okončanjem drugog ciklusa studija (60 ECTS) na Fakultetu za upravu u Sarajevu stječe se zvanje magistra upravesmjer uprava.

Magistar uprave je osoba koja je osposobljena za rad na najsloženijim poslovima u državnoj službi, javnim preduzećima i ustanovama, kao i drugim institucijama, na poslovima i zadacima na kojima se traži timski rad, donošenje najznačajnijih odluka, rad na upravnom rješavanju, kao i na rukovodećim poslovima na svim nivoima vlasti.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial