• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Kalendar aktivnosti

organizacije i realizacije studijskog programa na Fakultetu za upravu u studijskoj 2014/2015.godini

 

Naziv aktivnosti

 

 

Broj sedmica

 

Početak i završetak

Studijska 2014/2015 godina

52

01.10.2014.-30.09.2015

Početak nastave

06.10.2014.

Zimski semestar               20     
Trajanje zimskog semestra

16 (15+1)

06.10.2014.-17.01.2015.

Priprema za ispit i ponovljeni ispiti

2

20.01.2015.-31.01.2015.

Popravni zimski ispitni rok

1

03.02.2015.-07.02.2015.

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra

1

10.02.2015.-17.02.2015.

Ljetni semestar

24

Trajanje ljetnog semestra

17 (15+2)

17.02.2015. -13.06.2015.

Priprema za ispit i ponovljeni ispiti

2

16.06.2015.-27.06.2015.

Popravni ljetni ispitni rok

1

30.06.2015.- 07.07.2015.

Jesenji ispitni rok

2

01.09.2015.-12.09.2015.

Ovjera ljetnog i upis zimskog semestra                  2

15.09.2015.-29.09.2015.

Završetak studijske 2014/2015

30.09.2015.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial