• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Predmeti

SMJER – UPRAVLJANJE PROJEKTIMA EVROPSKE UNIJE

I GODINA

I SEMESTAR

  1. Metodologija istraživanja u upravi
  2. Upravljanje projektima
  3. Regionalna politika i struktura fondova Evropske unije
  4. Razvoj projektnih prijedloga
  5. Upravljanje resursima i rizicima provedbe projekta

II SEMESTAR

  1. Praćenje i procjena projekat
  2. Izborni predmet
  3. Izrada završnog-magistarskog rada

IZBORNI PREDMETI

                                                                                                          

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial