+387 33 553 837

Kroz prvi ciklus studija Fakultet za upravu opredjeljuje se da bude akademski nosilac i faktor doprinosa napretku BiH u ispunjenju evropskih zahtjeva i prioriteta u upravnom i poslovnom smislu.

Nakon detaljne analize broj obaveznih nastavnih predmeta po semestru sveden je na 3 plus jedan izborni predmet, osim u 8 semestru gdje Studentska praksa predstavlja obavezan peti nastavni predmet.

Povećanje  broja sati predavanja za najvažnije obavezne predmete na 3 sata sedmično plus vježbe. Ovim je osigurano da ukupno opterećenje studenta u neposrednoj nastavi iznosi oko 35%. Na ovaj korak odlučili smo se na temelju rezultata evaluacija nastavnog procesa provedenih tokom prethodne dvije i tokom tekuće akademske godine gdje studenti, u procentu od 70%, iskazuju potrebu za povećanjem broja sati predavanja i vježbi. Pri tom se, u kontekstu radne sedmice, ostalo u okviru važećih standarda te se ukupan broj sati kreće od 20 do 22 sata nastave sedmično.

 

Konsolidacija sistema kreditiranja tako da najvažniji nastavni predmeti od temeljnog teorijskog i stručnog značaja za studij uprave nose najveći broj- od 8 do 10 ECTS. Ovim se želi naglasiti njihov realni značaj u obrazovnom procesu na Fakultetu te uspostaviti njihova vertikalna povezanost u razvoju znanja i vještina studenata na prvom i ostalim ciklusima studija.

Pregrupiranjem nastavnih predmeta nastava se u prve tri godine studija odvija po istovjetnom nastavnom planu i programu za sve studente. U sedmom i osmom semestru studenti se mogu odlučiti između tri smjera: Smjer “Uprave”, Smjer “Poslovne uprave” i Smjer “E-uprave”. Smjer E-uprava predstavlja nastavak programa “Uprava” na polju informatizacije uprave i novih tehnologija.

Uvažavanjem standarda savremenog visokog obrazovanja, ovi studijski programi treba da obezbjede nivo stručnih znanja, metodološke osposobljenosti i stručnih kompetencija za

  • bachelora (bačelora) smjera-uprave, koji će osigurati kvalitetno i profesionalno uključivanje u rad državnih organa uprave i institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima, drugim javnim službama, kao i  sektorima upravljanja drugih organizacija i udruženja, uz profesionalno obavljanje svog poziva i
  • bachelora (bačelora) smjera-poslovne uprave,koji će biti osposobljen za uspoješno vođenje podizetničkih aktivnosti kao i kreiranje vizije privatnog poduzetništva kroz potpuni biznis plan koje uključuje sve potrebne elemente savremenog vođenja malih i srednjih preduzeća.
  • bachelor (bačeler) smjera- e-upraveje osposobljen za rad u javnim preduzećima, privatnim firmama, međunarodnim organizacijama, stručno operativnih poslova, poslova pripreme i izrade informatičkih projekata, informatizaciji poslovnih procesa, izrade i praćenja te upravljanje informatizacijom poslovnih procesa.