• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Nastava

FAKULTET ZA UPRAVU U SARAJEVU
Studijski program: UPRAVA
Ciklus studija: prvi (I)
Godina studija: prva (I) – drugi semestar
Mjesto održavanja nastave: učionica I
Raspored nastave (akademska 2018/2019) REDOVNI STUDIJ

Sat PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK  
 9.00-9.45 Menadzment javnog sektora
Doc.dr Dževad Šašić
Javne politike
Doc.dr Emir Tahirović
Organizacija javnog sektora
Senida Subašić-Vježbe
9.45-10.35 Menadzment javnog sektora
Doc.dr Dževad Šašić
Javne politike
Doc.dr Emir Tahirović
Organizacija javnog sektora
Senida Subašić-Vježbe
11.05-11.50 Menadzment javnog sektora
Doc.dr Dževad Šašić
Javne politike
Doc.dr Emir Tahirović
Javne politike
Selma Talić-Vježbe
11.55-12.40 Menadžment javnog sektora
Doc.dr Dževad Šašić-Vježbe
Ustavno pravo
Ass.Amar Kozadra-Vježbe
Javne politike
Selma Talić-Vježbe
12.45.13.30 Menadžment javnog sektora
Doc.dr Dževad Šašić-Vježbe
Ustavno pravo
Ass.Amar Kozadra-Vježbe
13.35-14.20 Ustavno pravo
Prof.dr Edin Ramić
Ustavno pravo
Ass.Amar Kozadra-Vježbe
14.25-15.10 Ustavno pravo
Prof.dr Edin Ramić
15.15-16.05 Ustavno pravo
Prof.dr Edin Ramić
16.30-17.15 Organizacija javnog sektora
Prof.dr Elvir Čizmić
17.20-18.05 Organizacija javnog sektora
Prof.dr Elvir Čizmić
18.10-18.55 Organizacija javnog sektora
Prof.dr Elvir Čizmić
19.00-19.45 Organizacija javnog sektora
Prof.dr Elvir Čizmić

Napomena: Predavanja iz nastavnog predmeta Organizacija javnog sektora održavaće se svakih 14 dana.


Godina studija: prva (I) – drugi semestar
Mjesto održavanja nastave: učionica I
Raspored nastave (akademska 2018/2019) VANREDNI STUDIJ

USTAVNO PRAVO
Prof.dr Edin Ramić
ORGANIZACIJA JAVNOG SEKTOR
Prof.dr Elvir Čizmić
MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA
Doc.dr Dževad Šašić
JAVNE POLITIKE
Doc.dr Emir Tahirović
05.03.2019
16.30-187.50
26.03.2019
17.00-19.25
04.03.2019
17.00-19.25
13.03.2019
17.00-19.25
19.03.2019
16.30-18.50
23.04.2019
17.00-19.25
01.04.2019
17.00-19.25
10.04.2019
17.00-19.25
09.04.2019
16.30-18.50
14.05.2019
17.15-19.45
29.04.2019
17.00-19.25
08.05.2019
17.00-19.25
07.05.2019
16.30-18.50
11.06.2019
17.00-17.45
06.05.2019
17.00-19.25
29.05.2019
17.00-19.25
28.05.2019
16.30-18.50
10.06.2019
17.00-19.25
12.06.2019
17.00-19.25

FAKULTET ZA UPRAVU U SARAJEVU
Studijski program: UPRAVA
Ciklus studija: prvi (I)
Godina studija: druga (II) – četvrti semester REDOVNI STUDIJ
Mjesto održavanja nastave: učionica II

Sat PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
15.45-16.30 Upravljanje projektima
Berina Čopra-Vježbe
Osnove građanskog prava
Ass.Amar Kozadra-Vježbe
Pravno uređenje javne uprave
Ass.Amar Kozadra-Vježbe
16.30-17.15 Osnove građanskog prava
Prof.dr Enes Hašić
Upravljanje projektima
Doc.dr Dževad Šašić
Pravno uređenje javne uprave
Ass.Amar Kozadra-Vježbe
17.20-18.05 Osnove građanskog prava
Prof.dr Enes Hašić
Upravljanje projektima
Doc.dr Dževad Šašić
Pravno uređenje javne uprave
Ass.Amar Kozadra-Vježbe
18.10-18.55 Pravno uređenje javne uprave
Doc.dr Amel Delić
Javne finansije
Doc.dr Merdža Plahonjić
Javne finansije
Doc.dr Merdža Plahonjič-Vježbe
19.00.19.45 Pravno uređenje javne uprave
Doc.dr Amel Delić
Javne finansije
Doc.dr Merdža Plahonjić
Javne finansije
Doc.dr Merdža Plahonjić-Vježbe

Napomena: Nastava iz predmeta Javne finansije kod doc.dr Merdže Plahonjić počeće se održavati od 12.3.2019.


Ciklus studija: prvi (I)
Godina studija: treća (III) – šesti semester- REDOVAN STUDIJ
Mjesto održavanja nastave: učionica III

Sat PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
9.00-9.45 Ekonomika javnog sektora
Doc.dr Dževad Šašić/Berina Čopra
Evropske integracije i institucije EU
Doc.dr Slaven Kovačević/Selma Talić
Evropske integracije i institucije EU
Doc.dr Slaven Kovačević
Organizacija javnog sektora
Senida Subašić-Vježbe
9.50-10.35 Ekonomika javnog sektora
Doc.dr Dževad Šašić/Berina Čopra
Evropske integracije i institucije EU
Doc.dr Slaven Kovačević/Selma Talić
Evropske integracije i institucije EU
Doc.dr Slaven Kovačević
Organizacija javnog sektora
Senida Subašić-Vježbe
11.05-11.50 Lokalna Samouprava
Doc.dr Emir Tahirović/Prof.dr Elmir Sadiković
Evropske integracije i institucije EU
Doc.dr Slaven Kovačević/Selma Talić
Ekonomika javnog sektora
Doc.dr Dževad Šašić
11.55-12.40 Lokalna Samouprava
Doc.dr Emir Tahirović/Prof.dr Elmir Sadiković
Savremena uprava
Doc.dr Merima Tanović/Selam Talić
Ekonomika javnog sektora
Doc.dr Dževad Šašić
12.45.13.30 Lokalna Samouprava
Doc.dr Emir Tahirović/Prof.dr Elmir Sadiković
Savremena uprava
Doc.dr Merima Tanović/Selam Talić
Savremena uprava
Doc.dr Merima Tanović
13.35-14.20 Savremena uprava
Doc.dr Merima Tanović

Godina studija: treća (III) – šesti semestar
Mjesto održavanja nastave: učionica III
Raspored nastave (akademska 2018/2019) VANREDAN STUDIJ

LOKALNA SAMOUPRAVA
Doc.dr Emir Tahirović/Prof.dr Elmir Sadiković
EVROPSKE INTEGRACIJE I INSTITUCIJE EU
Doc.dr Slaven Kovačević
EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA
Doc.dr Dževad Šašić
SAVREMENA UPRAVA
Doc.dr Merima Tanović
18.03.2019
17.00-19.25
27.03.2019
17.00-19.25
20.03.2019
17.00-19.25
03.04.2019
17.00-19.25
08.04.2019
17.00-19.25
24.04.2019
17.00-19.25
10.04.2019
17.00-19.25
08.05.2019
17.00-19.25
13.05.2019
17.00-19.25
15.05.2019
17.00-19.25
08.05.2019
17.00-19.25
10.06.2019
17.00-19.25
12.06.2019
17.00-19.25
29.05.2019
17.00-19.25


Godina studija: četvrta (IV) – osmi semester-REDOVAN STUDIJ
Mjesto održavanja nastave: učionica IV

Sat PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
9.00-9.45 Etika u upravi
Prof.dr Nezir Krčalo
Etika u upravi
Prof.dr Nezir Krčalo-Vježe
Studentska praksa-uvodno predavanje/konsultacije
Doc.dr Emir Mehmedović 15.03.2019.
9.50-10.35 Etika u upravi
Prof.dr Nezir Krčalo
Organzacija i metode rada u upravi
Ass.Amar Kozadra-Vježbe
11.05-11.50 Engleski jezik u upravi II
Prof.dr Amina Hadžibegić-Bicciato
Organzacija i metode rada u upravi
Ass.Amar Kozadra-Vježbe
Engleski jezik u upravi II
Prof.dr Amina Hadžibegić-Bicciato-Vježbe
11.55-12.40 Engleski jezik u upravi II
Prof.dr Amina Hadžibegić-Bicciato
Organzacija i metode rada u upravi
Doc.dr Merima Tanović
Engleski jezik u upravi II
Prof.dr Amina Hadžibegić-Bicciato-Vježbe
12.45.13.30 Engleski jezik u upravi II
Prof.dr Amina Hadžibegić-Bicciato
Engleski jezik u upravi II
Prof.dr Amina Hadžibegić-Bicciato-Vježbe
Kancelarijsko poslovanje i arhivistika
Doc.dr Nermin Lapandić/Selma Talić-Vježbe
13.35-14.20 Kancelarijsko poslovanje i arhivistika
Doc.dr Nermin Lapandić
Kancelarijsko poslovanje i arhivistika
Doc.dr Nermin Lapandić/Selma Talić-Vježbe
14.25-15.10 Kancelarijsko poslovanje i arhivistika
Doc.dr Nermin Lapandić
Kancelarijsko poslovanje i arhivistika
Doc.dr Nermin Lapandić/Selma Talić-Vježbe

Napomena: Nastava iz predmeta Engleski jezik u upravi II neće se održati u ponedjeljak, 4.3.2019. zbog ranije preuzetih obaveza profesorice, ali će se od 11.3.2019. redovno nastaviti u objavljenom terminu, kako predavanja tako i vježbi.


Godina studija: četvrta (IV) – osmi semestar
Mjesto održavanja nastave: učionica IV
Raspored nastave (akademska 2018/2019) VANREDNI STUDIJ

ETIKA U UPRAVI
Prof.dr Nezir Krčalo
ENGLESKI JEZIK U UPRAVI II
Prof.dr Amina Hadžibegić-Bicciato
KANCELARIJSKO POSLOVANJE I ARHIVISTIKA
Doc.dr Nermin Lapandić
ORGANIZACIJA I METODA RADA U UPRAVI
Doc.dr Merima Tanović
11.03.2019
17.00-19.25
12.03.2019
17.00-19.25
20.03.2019
17.00-19.25
01.04.2019
17.00-19.25
08.04.2019
17.00-19.25
02.04.2019
17.00-19.25
10.04.2019
17.00-19.25
29.05.2019
17.00-19.25
06.05.2019
17.00-19.25
23.04.2019
17.00-19.25
08.05.2019
17.00-19.25
27.05.2019
17.00-19.25
28.05.2019
16.30-17.15
14.05.2019
17.00-19.25
29.05.2019
17.00-19.25
10.06.2019
17.00-19.25
28.05.2019
17.00-19.25

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial