+387 33 553 837

III ciklus studija na Fakultetu za upravu pridružene članica Univerziteta u Sarajevu, svojim je konceptom, strukturom i sadržinom usklađen s Evropskim kvalifikacijskim okvirom (EKO) prema kojem doktorski studij predstavlja najviši obrazovni nivo i osigurava stjecanje kompetencija koje odgovaraju 8. stupnju kvalifikacijskog okvira te obimom, količinom kompetencija i profilom struke garantira utemeljenost iskaza na javnoj ispravi o završenom doktorskom studiju i stjecanju zvanja doktora nauka u oblasti upravnih nauka.

III. Ciklusa studija rađen je prema zahtjevima „Pravila studiranja  za Treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, dokumentima AEC-a i dosadašnjim iskustvima u organizaciji doktorskog studija na Univerzitetu u Sarajevu i drugim univerzitetima. Inicijativa za organizaciju i realizaciju III ciklusa proizilazi iz strateških dokumenata FU. U „Strategiji razvoja FU 2010 – 2015“ uz strateški cilj 4,  kao prioritet u setu mjera koje se odnose na unapređenje naučno-istraživačkog rada jasno se navodi opredjeljenje za „4.3.1.1.9. Izradu studijskog programa i uvođenje doktorskih studija kao osnove za uspostavu i očuvanje kadrovskih resursa i kontinuiteta naučnoistraživačkog rada na FU:“

Ovaj studij sadrži i druge elemente koji potkrepljuju i opravdavaju pokretanje studija na način kako to zahtijeva šire društveno, državno i privredno okruženje, opći i specifični razvojni zahtjevi u svim segmentima i svim nivoima gdje upravljanje kao djelatnost ima nezamjenjiv značaj, akademska zajednica u BiH i akademska zajednica Univerziteta u Sarajevu i autentična nastavno-naučna struktura i akademski kapital samog Fakulteta za javnu upravu.