+387 33 553 837

              

OBAVEZNI PREDMETI

Metodologija društvenih istraživanja
Upravno pravo i institucije upravnog prava u BiH i EU
Upravno procesno pravo
Javna uprava u ustavnim sistemima zemalja BiH i EU
 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment javne uprave
Lokalna i regionalna samouprava u EU i tranzicijskim zemljama
Monetarni i fiskalni sistem EU i BiH