Najava predavanja ambasadora Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske

Fakultet za upravu Univeriteta u Sarajeva nastavlja sa organiziranjem interesantnih predavanja na kojima se obrađuju najaktuelnije teme iznpodručja javne uprave. Ambasador Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Matthew Field, održati će predavanje na...