KONKURS  ZA IZBOR DEKANA  FAKULTETA ZA UPRAVU U SARAJEVU

Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 92. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 36. Statuta Fakulteta za upravu u Sarajevu, te Odluke...