Uvid u Izvještaj Komisije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidatkinje Suade Kuljaninović

Uvid u Izvještaj Komisije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidatkinje Suade Kuljaninović   Fakultet za upravu u Sarajevu, u skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,...