• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Odbrana doktorske disertacije – mr. Suada Kuljaninović

NAUČNO-NASTAVNO VIJEĆE FAKULTETA ZA UPRAVU

pridružene članice UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V LJ U J E

da će Suada Kuljaninović, MA uprave, javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Korupcija i njen uticaj na zakonitost rada organa uprave u Bosni i Hercegovini“,

pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Edin Ramić, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu, ,,Državno-pravna” naučna oblast – predsjednik
  2. Prof. dr Zenaid Đelmo, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu, nastavni predmet ,,Upravno pravo i upravni postupak” – mentor/član
  3. Doc.dr Amel Delić, docent Univerziteta u Sarajevu, ,,Upravno pravna” naučna oblast – član.

Javna odbrana doktorske disertacije održatiće se u ponedjeljak, 29.07.2019. godine na Fakultetu za upravu u Sarajevu, ulica Igmanska 40A, sa početkom u 15:00 sati.

Rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta.

 

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial