• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Održano predavanje mr.sc.Amre Babić na temu:” Proces javnih nabavki u organu lokalne samouprave – paradoksi sistema na primjeru iz prakse”

U cilju promocije novog smjera Javne nabavke u upravi, koji je otvoren od tekuće akademske 2018/2019. godine, u ponedjeljak 14.01.2019.  održano je predavanje mr.sc. Amre Babić na temu: ”Proces javnih nabavki u organu lokalne samouprave – paradoksi sistema na primjeru iz prakse”, kao jedno u nizu predavanja koje će obrađivati najaktuelnije teme iz oblasti javnih nabavki.
Prisutnima se na samom početku obratio doc.dr.Emir Tahirović,te je predstavio aktivnosti na Fakultetu za naredni period koje se odnose na promociju drugog i trećeg ciklusa studija.
Mr.sc. Amra Babić trenutno obnaša funkciju načelnice Općine Visoko na koju je prvi put izabrana na Lokalnim izborima u oktobru 2012. godine i ovom prilikom na konkretnim primjerima je pokazala koliko su paradoksalna rješenja iz područja javnih nabavki, a u vezi sa jedinicima lokalne samouprave.

“U okviru prezentacije potrudila sam se da dovedem u vezu Zakon o javnim nabavkama sa svim zakonima koji regilišu rad jedinica lokalne samouprave i da na jednom konkretnom primjeru iz prakse pokažem koliko imamo otvorenih pitanja i problema u primjeni postojećih zakona, te koliko su nam nužne izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama. Ono što ja konstantno zagovaram je to da nam Zakon o javnim nabavkama treba da bismo efikasnije, transparentnije i bolje koristili javna sredstva i zato sam na primjernima iz prakse, koji su se desili meni i načelniku Općine Visoko u mandatu prije mene, pokazala koji su to zapravo paradoksi sistema sa kojima se susrećemo u procesu javnih nabavki”, kazala je Amra Babić.

Ovaj studijski smjer pokrenut je za studente koji su u svojoj aktuelnoj ili budućoj profesionalnoj orijentaciji zainteresovani za usvajanje i unapređenje znanja iz oblasti planiranja, pokretanja i vođenja postupka javnih nabavki, pravne zaštite i upravljanja ugovorima u postupcima javnih nabavki.
Magistar javnih nabavki je osoba koja je osposobljena za rad na najsloženijim poslovima u preduzećima i ustanovama, kao i drugim institucijama, na poslovima i zadacima planiranja, pokretanja i vođenja postupka javnih nabavki, pravne zaštite i upravljanja ugovorima u postupcima javnih nabavki na kojima se traži individualni i timski rad, donošenje najznačajnijih odluka, kao i na rukovodećim poslovima.

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial