• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Uvid u Izvještaj Komisije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidatkinje Suade Kuljaninović

Uvid u Izvještaj Komisije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidatkinje Suade Kuljaninović

 

Fakultet za upravu u Sarajevu, u skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 0101 – 38 – 276/11, stavlja na uvid Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije rezultata doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidatkinje Suade Kuljaninović, na temu: Korupcija i njen uticaj na zakonitost rada organa uprave u Bosni i Hercegovini“

 

Komisiju za ocjenu doktorske disertacije čine:

  1. dr. Edin Ramić, vanredni profesor, „Državno-pravna“ matična oblast – PREDSJEDNIK.
  2. dr. Zenaid Đelmo, redovni profesor, na predmetu „Upravno pravo i upravni postupak“ – član/MENTOR,
  3. dr. Nezir Krčalo, vanredni profesor, „Drušveno-humanistička“ matična oblast – ČLAN.

 

Izvještaj Komisije i korigovana radna verzija doktorske disertacije se stavljaju na uvid javnosti 30 dana (od 30.05.2019.god. do 30.06.2019.god.), radnim danima od 10 do 14 sati,  u Sekretarijatu Fakulteta za upravu, u Vogošći, ulica Igmanska 40A, drugi sprat.

 

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial