• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

RASPORED NASTAVE- II CIKLUS 10.10.2015

POSLOVNA UPRAVA master raspored 

                     FAKULTET ZA UPRAVU U SARAJEVU

                      Studijski program: UPRAVA

                      Ciklus studija: drugi (II)

                      Godina studija: prva (I) – prvi semestar

                      Mjesto održavanja nastave: učionica IV

 

Nastava utorkom će se održavati naizmjenično, po 4 sata iz jednog predmeta svake dvije sedmice.

 

                                        Raspored nastave – drugi ciklus (akademska 2015/2016)

    Ponedjeljak Utorak (13.10.) Srijeda Četvrtak Petak (16.10.)
1. 17.00-17.45 (A)   Izborni predmet
(B) Finansijska tržišta i institucije – prof.dr Dženan Đonlagić
2. 17.50-18.35 (A)   Izborni predmet
(B)   Finansijska tržišta i institucije – prof.dr Dženan Đonlagić
3. 18.40-19.25 (A)   Izborni predmet Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Nezir Krčalo

(B)   Finansijska tržišta i institucije – prof.dr Dženan Đonlagić
4. 19.30-20.15 (A)   Izborni predmet Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Nezir Krčalo

(B)   Finansijska tržišta i institucije – prof.dr Dženan Đonlagić

 

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial