• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Služba za rad sa studentima

 

Služba za rad sa studentima primarno je usmjerena na kontakte sa
studentima prvog i drugog ciklusa studija. Osim navedenog, Služba za rad
sa studentima obuhvata i slijedeće:

* informacije o studiju
* prijem kandidata
* upis i ovjera semestra
* praćenje prijava i polaganja ispita
* vođenje dosjea studenata
* izdavanje uvjerenja i drugih dokumenata
* prijava i odbrana diplomskih radova
* prelazak sa drugih fakulteta
* ovjera nastavnog plana i programa
* ispis
* žalbe

Radno vrijeme:

Radnim danima od 8.00 do 16.00

Kontakt:

033 553 837

e-mail: fakultet@fu.unsa.ba

VIŠE O STUDENTSKOJ SLUŽBI

 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial