• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Upis na FU

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati državljani BiH koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, te strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan BiH, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Zahtjev za upis možete download

I godinu prvog ciklusa 

– I godinu drugog ciklusa (Magistarski) 

  • Diploma o završenoj srednjoj školi (originalni dokument)
  • Svjedodžbe o završenim razredima srednje škole – I, II, III i IV razred, (originalni dokumenti)
  • Izvod iz matične knjige rođenih – ne stariji od šest mjeseci, (originalni dokument)
  • Uvjerenje o državljanstvu – ne starije od šest mjeseci,(originalni dokument)
  • Dvije fotografije za Index dimenzija 4×6 cm
  • Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial