• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Najbolji studenti

Studenti FU koji su u dosadašnjem studiju postigli najbolje rezultate sa najvećim prosjekom ocjena. prenešeno iz ISSS.ba

PRVA GODINA
Ime i prezime Broj indexa   Prosjek ocjena
1. Delalić Dženita
1025/15     9,0
2. Riković Merjem 1050/15     8.75
3. Adžović Anela
1056/15     8.50
4. Lihovac Šadija
1054/15    8.00
DRUGA GODINA
1. Kamenjaš Edin
987/14    8.92
2. Talić Selma
989/14    8.17
3. Popovac Adla
1001/14    8.08
TREĆA GODINA
1. Omanović Hanka 860/13     8.55
2. Muratović Merjem
911/13     8.53
3. Trako Emina
861/13     8.52
4. Čelik Samira
854/13    8.47
ČETVRTA GODINA
1. Jaganjac Senad
763/12     9.33
2. Škobalj Amra
778/12     8.75
3. Letić Samra
769/12     8.83
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial