• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Studij

Fakultet za upravu organizira i izvodi I,II i III  ciklus studija iz naučne i stručne oblasti “Uprava”, za koju je i akreditiran.
Kroz prvi sva tri ciklusa studija Fakultet se opredjeljuje da bude akademski nosilac i faktor doprinosa napretka BiH u ispunjenu evropskih zahtjeva i prioriteta.

Nastavni plan i program po kojem se radi na Fakultetu za upravu daje potrebna teoretska i metodološka znanja, koja su potrebna za nastavak studija na slijedećem ciklusu studija. Studij nudi jaku praktičnu naobrazbu uz vrlo dinamičnu teorijsku podlogu kako bi osposobila stručnjake za rad, kako na svim poslovima uprave tako i na odgovornim mjestima u privatnim kompanijama.

Studij na I ciklusu je koncipiran u tri smjera:
 

  • Uprava
  • Poslovna uprava
  • E-uprava

Studij na II ciklusu je koncipiran u četiri smjera i to:

  • Uprava
  • Poslovna uprava
  • E-uprava, te
  • Javne nabavke u upravi

Smjer uprave nastavlja kontinuitet ranijeg nastavnog programa “Uprava” na prvom ciklusu studija, dok smjer poslovne uprave preferira predmete ekonomsko – upravne naravi. Smjer E-uprave uvodi studenta u nove oblasti uprave iz djela informatizacije poslovnih procesa. Kao najmlađi smjer na drugom ciklusu studija Javne nabavke u upravi nude praktična znanja iz čitavog ciklusa javnih nabavki od planiranja i provođenja do pravne zaštite iz ove oblasti.

Save

Save

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial