+387 33 553 837

Fakultet za upravu organizira i izvodi I ciklus studija iz naučne i stručne oblasti “Uprava”, za koju je i akreditiran.
Kroz prvi ciklus studija Fakultet se opredjeljuje da bude akademski nosilac i faktor doprinosa napretka BiH u ispunjenu evropskih zahtjeva i prioriteta.

Nastavni plan i program po kojem se radi na Fakultetu za upravu daje potrebna teoretska i metodološka znanja, koja su potrebna za nastavak studija na drugom ciklusu studija. Studij nudi jaku praktičnu naobrazbu uz vrlo dinamičnu teorijsku podlogu kako bi osposobila stručnjake za rad, kako na svim poslovima uprave tako i na odgovornim mjestima u privatnim kompanijama.

Studij na I ciklusu je koncipiran u tri smjera:
 – Uprava 
 – Poslovna uprava i
 – E-uprava

Smjer uprave nastavlja kontinuitet ranijeg nastavnog programa “Uprava” na prvom ciklusu studija, dok smjer poslovne uprave preferira predmete ekonomsko – upravne naravi. Smjer E-uprave uvodi studenta u nove oblasti uprave iz djela informatizacije poslovnih procesa.

Save

Save

This post is also available in English.