• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Diploma

Odbranom završnog/magistarskog rada odnosno okončanjem drugog ciklusa studija (60 ECTS) na Fakultetu za upravu u Sarajevu stječe se zvanje magistra upravesmjer javne nabavke u upravi.

Magistar javnih nabavki je osoba koja je osposobljena za rad na najsloženijim poslovima u preduzećima i ustanovama, kao i drugim institucijama, na poslovima i zadacima planiranja, pokretanja i vođenja postupka javnih nabavki, pravne zaštite i upravljanja ugovorima  u postupcima javnih nabavki na kojima se traži individualni i timski rad, donošenje najznačajnijih odluka, kao i na rukovodećim poslovima u odjelu javnih nabavki.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial