• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Uvod

Drugi ciklus studija Fakulteta za upravu u Sarajevu osnovan je iz potrebe obaveznih reformi u oblastima javnog i privatnog sektora u BIH, u skladu sa određenim dokumentima na putu ka članstvu Evropskoj uniji. Postavljen je cilj da se izradi  studijski program specijalističkih studija iz oblasti javnih nabavki, prvi u Bosni i Hercegovini,  namenjen za studente koji su u svojoj aktuelnoj i/ili budućoj profesionalnoj orijentaciji zainteresovani za usvajanje i unapređenje znanja iz oblasti planiranja, pokretanja i vođenja postupka javnih nabavki, pravne zaštite i upravljanja ugovorima  u postupcima javnih nabavki.

 

Glavni ciljevi programa su:

  • Pružiti kandidatima znanja i vještine na nivou postdiplomskih studija u oblasti nacionalnog (BiH), evropskog (direktive EU) i međunarodnog (WTO, Svjetske banke i UNCITRAL) zakona i strategije javnih nabavki.
  • Stvoriti specijalističke upravne vještine i znanja kako bi kandidatima omogućili da znaju adekvatno primijeniti važeće propise o javnim nabavkama, te da poštujući strateške ciljeve i interese organizacije sa anallizom tržišta, mogu samostalno provesti postupak javne nabavke.
  • Da obezbijedi fleksibilan program koji omogućava kandidatima da razviju nacionalne, evropske i međunarodne perspektive o pitanjima iz praksi zakona o javnim nabavkama, što će otvoriti potpuno novu mogućnosti za diplomce.
  • Kroz drugi ciklus studija Fakultet za upravu opredjeljuje se da bude akademski nosilac i faktor doprinosa napretku BIH u ispunjenju evropskih zahtjeva i prioriteta.
  • Ostvariti prepoznatljiv postdiplomski studij koji nije usmjeren na tradicionalne nastavne metode, već potiče individualni i timski rad u funkciji percepcije javnih nabavki u upravi, ali i vrlo praktičnoj ravni.
  • U domenu akademske razmjene cilj je Fakulteta za upravu da organizacijom smjera javne nabavke u upravi na II ciklusu studija, stvara uvjete za povećanje stepena mobilnosti studenata, kroz interdisciplinarno izučavanje javnih nabavki u upravi, razmjenu nastavnog i naučnog kadra, studijske, istraživačko-specijalističke i druge forme.
  • Učvrstiti i proširiti i dalje razvijati  postojeću stručnu, naučnu i općenito akademsku razmjenu sa zainteresiranim subjektima u zemlji i inostranstvu.
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial