• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Predmeti

 

SMJER: POSLOVNA UPRAVA
I GODINA
I SEMESTAR

1. Metodologija naučnog istraživanja
2. Krizni menadžment u poslovnoj upravi
3. Menadžment vanjske trgovine
4. Finansijska tržišta i institucije
5. Izborni predmet

II SEMESTAR
Izrada magistarskog rada 

Izborni predmeti u II godini:
1. Upravljanje promjenama
2. Poslovno pregovaranje

 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial