• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Nastava

DRUGI CIKLUS STUDIJA-SMJER UPRAVA

Godina studija: prva (I) – drugi semestar
Mjesto održavanja nastave: učionica I
Raspored nastave (akademska 2018/2019)

EVROPSKI UPRAVNI PROSTOR
Doc.dr Amle Delić
SAVREMENA JAVNA UPRAVA
Doc.dr Merima Tanović
ORGANIZACIJA I METODE RADA U UPRAVI
Doc.dr Amel Delić
13.03.2019
17.00-19.25
27.03.2019
17.00-19.25
20.03.2019
17.00-19.25
03.04.2019
17.00-19.25
17.04.2019
17.00-19.25
10.04.2019
17.00-19.25
15.05.2019
17.00-19.25
22.05.2019
17.00-19.25
14.05.2019
17.00-19.25
12.06.2019
17.00-17.45
10.06.2019
17.00-17.45
29.05.2019
17.00-17.45

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial