• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Predmeti

II CIKUS: SMJER UPRAVA

I GODINA

I SEMESTAR

1. Metodologija naučnog istraživanja
2. Upravno procesno pravo
3. Javna uprava i politički sistem BiH

II SEMESTAR

Smijer – UPRAVA

1. Savremena javna uprava
2. Evropski upravni prostor
3. Organizacija i metode rada u upravi

Završni rad 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial