• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Uvod

Jedan od osnovnih razloga za organiziranje smjera Poslovna uprava proizilazi iz potrebe prilagođavanja zahtjevima aktualnih potreba tržišta. Turbulentno okruženje savremenih društava nameće potrebu intenziviranja reformskih programa i projekata u oblasti privatnog i javnog sektora Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Krucijalnu ulogu u tom pravcu će prema svim pokazateljima imati upravo visoko obrazovanje, koje je odgovorno za stvaranje stručnih i specijalizovanih kadrova za provođenje navednih refomi poslovanja pravnih lica u BiH.

Fakultet za upravu, kao bazna institucija za formiranje novih akademskih generacija sposobnih za podržavanje i provođenje navedenih reformi, organizuje smjer na I ciklusu studija iz naučne oblasti “Uprava” –  smjer „Poslovna uprava“.

Organiziranjem nastave na I ciklusu studija iz naučne oblasti „Uprava“ – smjer Poslovna uprava, Fakultet se dugoročno opredjeljuje za:

  • organizaciju, obavljanje, razvoj i doprinos visokom obrazovanju i naučnoistraživačkom radu u oblasti poslovne uprave,
  • visokostručno i istraživačko osposobljavanje mladih stručnjaka, studenata, istraživača kroz edukaciju i praksu, te druge aktivnosti (specijalističke i druge seminare, radionice, tribine, naučne i javne rasprave, sastanke, kongrese, skupove itd.)
  • akademsko i stručno upoznavanje sa mogućnostima operativnog i strategijskog konsolidiranja poslovanja,
  • edukaciju, praktičan rad, provođenje istraživanja, izradu strategija, planova i programa s ciljem uvođenja prakse institucija EU u oblasti poslovne uprave,
  • provođenje analiza i istraživanja u okviru poslovne uprave, te publikaciju i ediciju sprovedenih aktivnosti,
  • akademsko i stručno usavršavanje usklađeno sa budućim svjetskim i evropskim poslovnim kretanjima i trendovima, kao i praćenje efikasnosti njihove praktične primjene u BiH,
  • osposobljavanje studenata za praktične poslove u sferama poslovne uprave, finansijskog tržišta, međunarodnog poslovanja i kriznog menadžmenta,
  • saradnju sa domaćim i stranim univerzitetima, fakultetima, privrednim subjektima, institutima i drugim organizacijama, iz svoje i srodnih oblasti djelovanja,
  • i aktivnosti koja doprinose razvoju i unaprijeđenju kvaliteta visokog obrazovanja u BIH.

 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial