• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Smjer-Uprava

Prvi ciklus studija organizira se i izvodi u skladu sa pravilima zasnovanim na evropskom sistemu prijenosa bodova (ECTS). Fakultet za upravu, kao bazna institucija za formiranje novih akademskih generacija sposobnih za podržavanje reformskih programa i projekata u oblasti javnog i privatnog sektora, uprave Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, uvodi četverogodišnji prvi ciklus studija.

Kroz prvi ciklus studija Fakultet za upravu opredjeljuje se da bude akademski nosilac i faktor doprinosa napretku BiH u ispunjenju evropskih zahtjeva i prioriteta. Uvažavanjem standarda savremenog visokog obrazovanja, ovaj studijski program treba da obezbjedi takav nivo stručnih znanja, metodološke osposobljenosti i stručnih kompetencija bachelora (bačelera) uprave koji će osigurati kvalitetno i profesionalno uključivanje u rad državnih organa uprave i institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima, drugim javnim službama, kao i  sektorima upravljanja drugih organizacija i udruženja, uz profesionalno obavljanje svog poziva.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial