• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Diploma

Odbranom završnog/diplomskog rada odnosno okončanjem prvog ciklusa studija na Fakultetu za upravu u Sarajevu stječe se zvanje Bakalaureat/bachelor (bačelor) uprave.

Bakaleurat/bachelor uprave je osposobljen za rad u organima državne uprave, javnim preduzećima te u ustanovama koje raspolažu javnim ovlaštenjima, kao i u drugim institucijama u kojima se traži rad na upravnom rješavanju i drugim organizacijskim i rukovodećim poslovima.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial