• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Lista predmeta

I GODINA
I semestar
ECTS
Teorija države i prava   8
Teorija uprave 10
Osnovi ekonomije   8
Izborni predmet   4
 

II semestar

Ustavno pravo 10
Organizacija javnog sektora   6
Osnove menadžmenta                                8
Javne politike
  6

 

                     Izborni predmeti u I godini 
Tjelesni odgoj 
Sociologija uprave
Javne manifestacije
Održivi razvoj i javna uprava

 

 II GODINA

III semestar

ECTS
Upravno pravo 10
Upravljanje ljudskim resursima   8
Ekonomika preduzeća
  8
Izborni predmet   4
 

IV semestar

Javne finansije   8
Pravno uređenje javne uprave            10
Osnove građanskog prava   8
Izborni predmet   4

 

                        Izborni predmeti u II godini 
Statistika u upravi
Informatizacija poslovnih procesa u upravi
Upravljanje projektima
Upravljanje investicijama  u javnom sektoru

 

III GODINA

V semestar

ECTS
Upravni postupak i upravni spor 10
Upravnopravni unutrašnji poslovi   6
Radno pravo i socijalna zaštita 10
Izborni predmet   4
 

VI semestar

 
Lokalna samouprava  10
Ekonomika javnog sektora   8
Evropske integracije i institucije EU   8
Izborni predmet   4

 

                           Izborni predmeti u III godini                 
Pravo javnih registara  
Savremena uprava
Evropsko upravno pravo  
Liderstvo i timski rad
Sociologija menadžmenta

 

IV GODINA 

VII semestar

ECTS
Nomotehnika 
   6
Posebni upravni postupci    8
Javna uprava i nevladin sektor    6
Prostorno uređenje i građenje    6
Izborni predmet    4
    

VIII semestar              

 
Engleski u upravi II    4
Etika u upravi    6
Organizacija i metode rada u upravi    6
Kancelarijsko poslovanje i arhivistika    8
Studentska praksa
   3
Završni rad
3

 

                           Izborni predmeti u IV godini                   
E-uprava
Komparativna javna uprava
Upravni nadzor
Javne službe
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial